De familie Vossen

 
 

 

Ik heb geen specifiek onderzoek gedaan naar de oorsprong van de familie Vossen, doch heb als startpunt het materiaal gebruikt dat

Henri Vossen (21-06-1894 – 02-02-1976) verzameld had. Het is mij ter beschikking gesteld door zijn zoon Frans.

 

Zijn aantekeningen beginnen in Bunde, rond het jaar 1760, alwaar Leo Vossen een smederij had.  In latere jaren werden deze smederijen

verplaatst naar Meerssen, Smeermaas en tenslotte Maastricht.

 

Etienne Vossen heeft, in de eerste helft van 1800, een pand gekocht Achter de Oude Minderbroeders in Maastricht. Daar werd toen de

smederij gevestigd en het woonhuis ingericht. Op de cover van de CD kunt u nog een oude tekening zien van dit stamhuis: het is

generaties lang in de familie gebleven.

 

Mijn beeldmateriaal begint eigenlijk pas bij de vrouw van Leo Vossen: Marie Miesen. Dat is de reden dat mijn naspeuringen vanaf daar

pas goed zijn begonnen, namelijk bij hun kinderen Jan, Anna, Henri en Marie.  Jan en Henri werkten in de smederij van hun vader, terwijl

Anna vertrok naar Amsterdam en aldaar huwde met William Wijking. Er is een apart blad met informatie over de familie Wijking

toegevoegd. Marie vertrok ook naar Amsterdam; van haar is weinig bekend; ze is niet gehuwd geweest.

 

Na het overlijden van Leo Vossen in 1883 heeft zoon Jan de aktiviteiten van zijn vader voortgezet, terwijl zijn broer Henri een tweede

smederij is begonnen in de Maartenslaan in Maastricht. Jan huwde met Trees Fey, Henri huwde met Lena Schenk.

 

Jan heeft later nog een nieuw woonhuis met werkplaats gebouwd, naast het stamhuis. Dit is nu nog steeds te zien als huisnummer 22.

Het stamhuis zelf is afgebroken rond de jaren 1980 en vervangen door appartementen. Na het overlijden van Jan heeft Trees de smederij

nog voortgezet tot aan haar dood in 1920, waarna het pand is verkocht. Een apart blad met informatie over de familie Fey is toegevoegd.

 

Henri is al overleden in 1901, op 37-jarige leeftijd, waarna zijn vrouw Lena hertrouwde met Dorus Lem. De smederij op de Maartenslaan

werd toen ook door Dorus, samen met Lena, voortgezet onder de bedrijfsnaam Levo, hetgeen staat voor Lem en Vossen.  De zoons van

Henri (Huub en Cor) hebben deze smederij nog jaren gedreven, totdat werd overgeschakeld op constructiewerk, waamee definitief een

einde kwam aan de smeden-traditie van de familie Vossen. Ik heb geen aparte bijlage geschreven over de familie Lem, omdat over deze

familie al een uitgebreid onderzoek bekend is.  Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de Heer Wil Lem, Medoclaan 218 Maastricht.

 

Tenslotte nog enkele wetenswaardigheden:

 

-          Van oosprong zijn de Vossens hoefsmeden geweest. Jan en Henri zijn eigenlijk de eerste vernieuwers geweest doordat ze zich ook

      gingen bezighouden met het vervaardigen van onderdelen van rijtuigen. Hierbij werd ook samengewerkt met de firma Fremgens,

      welke complete rijtuigen bouwde. Geen wonder dus dat een dochter van Fremgens huwde met een zoon van Jan.

      Wetenswaardig leek me, om de beroepen aan te geven, welke de kinderen van Jan en Henri uitoefenden:

      Cor    : constructiebedrijf .           Jan     : winkelier, autorijschool.      Wiel : winkelier, installateur. 

      Henri : winkelier, installateur.      Martin : onderwijzer.                        Anna van Henri: huwde met een slager.

      Huub : constructiebedrijf.            Theo    : electrotechnisch Ing.           Anna van Jan is jong overleden.

     

 

-          Nadat het oudershuis Achter de oude Minderbroeders, was verkocht, heeft Henri met zijn vouw Mietz, 3 jongere broers van hem in huis

genomen totdat ze zelf trouwden of verhuisden.

 

-          Een bekende familie-anecdote is het portret van Jan, als burgemeester van Maastricht. Een traditie van de gemeente Maastricht is, het

laten portretteren van elke burgemeester der gemeente. Aangezien er een reeds overleden was, alvorens zijn portret was gemaakt,

heeft Jan model gestaan voor dit portret. Het is steeds te bewonderen geweest in de portrettengalerij op de eerste verdieping van het

oude stadhuis. Thans zijn de oude schilderstukken op de zolder van het stadhuis opgeslagen.  

 

-          Helaas bestaan er geen graven meer van de “Minderbroeders”-generatie. Ook het graf van Anna, de enige dochter van Jan, bestaat

niet meer. Desgevraagd heeft de gemeente Maastricht mij dat schriftelijk bevestigd.

 

Vanaf hier kunt u verder naar:

 

-          Blad 1   hoofdlijn der familie oudsten

-          Blad 2   uitgebreide stamboom (geen beeldmateriaal)

-          Blad 3   Jan, Anna, Marie en Henri ; de generatie van 1850 met de kinderen van Henri en Lena plus de kinderen van Lena en Dorus

-          Blad 4   de kinderen van Jan en Trees

-          Blad 5   de grootouders, ouders, broers en zussen van Trees

-          Blad 6   korte stamboom van Fey