Inleiding genealogie Vossen

 

Deze korte genealogie heeft niet de pretentie compleet te zijn, maar is ontstaan uit de volgende gedachten:

 

·           catalogiseren van de familiefoto’s, welke in mijn bezit zijn

·           aanvullen en delen van mijn verzameling via en met familieleden

·           onze kinderen en kleinkinderen een makkelijker startpunt geven, indien zij een eigen genealogie willen samenstellen

·           belichten van het visuele aspect in een genealogie

·           digitale opslag en naslagbestanden, waardoor de toegangkelijkheid en houdbaarheid is gewaarborgd.

 

 

De door mij gehanteerde werkwijze en geraadpleegde bronnen:

 

·           mijn eigen fotomateriaal, rouwkaarten, bidprentjes, trouwboekjes en aantekeningen

·           gesprekken met, resp.  alle soorten materiaal van,  vele familieleden

·           raadplegen van gemeentearchieven, het rijksarchief, kerkhoven,  kerk-registers en internet.

·           Externe informanten, waarvoor speciale dank aan Jean Eijssen, Wil Lem, Dhr. Schwanen en Sjef Vossen uit Bilthoven.

·           Data en personalia zijn in principe vermeld zoals ze staan in trouwboekjes en in de gemeentearchieven resp. rijksarchief. Indien aldaar

deze gegevens niet te vinden waren zijn rouwkaarten, bidprentjes of grafschriften gebruikt.

 

 

De inhoud van deze CD:

 

·          Blad 0                         inleiding genealogie Vossen

·          Blad 1                        Vossen ….  De familie-oudsten vanaf ca 1680 tot 2003

·          Blad 2                        Vossen …. Uitgebreide stamboom (zonder beeldmateriaal)

·          Blad 3                        Vossen ….  De kinderen van Leo Vossen en Marie Miesen …. Jan, Anna, Henri en Marie

                                                                  De kinderen van Anna, uit haar huwelijk met Nol Jaspers

                                                                  De kinderen van Henri, uit zijn huwelijk met Lena Schenk

                                             Lem ……..  De kinderen van Lena Schenk, uit haar huwelijk met Dorus Lem, na het overlijden van Henri

·          Blad 4                         Vossen …. De kinderen van Jan Vossen en Trees Fey

·          Blad 5                          Fey ………De ouders, grootouders, broers en zussen van Trees Fey

·          Blad 6                          Fey ……... De broers en zussen van Peer Fey

·          De familie Vossen   infoblad met wetenswaardigheden over de familie Vossen

·          De familie Fey          infoblad met wetenswaardigheden over de familie Fey

·          De familie Wijking   infoblad met wetenswaardigheden over de familie Wijking

·          Beeldmateriaal        honderden foto’s: zie hiervoor verder de gebruiksaanwijzing

·          Naamregister          lijst van familienamen in de stamboom en een lijst van naam en voornamen van personen op het beeldmateriaal

 

                  

                     

 

 

 

Gebruiksaanwijzing :

 

Het hele ontwerp is gemaakt op een pentium IV computer met 17” beeldscherm, op basis van een website. De gebruikte web-browser is Explorer

versie 6.0.  Deze browser maakt het mogelijk dat u alle foto’s automatisch kunt weergeven op het juiste beeldformaat. Indien u niet de beschikking

hebt over deze browser en het geheel niet naar wens functioneert, kun u de bijgeleverde, juiste browser, vanaf deze CD installeren.

 

Na het opstarten komt u vanzelf terecht in deze inleiding. Net zoals in een website, kunt u klikken op elke zin, naam of datum die onderstreept is.

Op die manier kunt u alle pagina’s en infobladen bereiken. De foto’s zijn te zien, door op de onderstreepte voornaam te klikken. Huwelijksfoto’s

kunt u zien door op de onderstreepte huwelijksdatum te klikken. Als er meer foto’s van een persoon beschikbaar zijn, dan worden deze in groepjes

op uw beeldscherm geprojecteerd. Klikken op een foto betekent: deze foto op beeldscherm-grootte laten zien. U kunt dan vervolgens de foto’s

verder inzoomen door op het icoontje, rechts onder in de foto, te klikken.

 

Alle personen zijn geplaatst in witte vlakjes met de gegevens, zover deze te vinden waren

Huwelijken zijn aangegeven in kleinere verbindings-hokjes, welke rood omlijnd zijn

Kinderen uit een huwelijk zijn te volgen via de dunne, rode, bloedlijnen, welke met een pijlpunt naar het betreffende kind verwijzen

Stamhouders zijn geplaatst in blauwe vlakjes

De verbinding tussen de stamhouders is aangegeven via een dikkere, rode, bloedlijn

Gele hokjes geven aan dat er meer informatie beschikbaar is bij een persoon en/of onderwerp

 

 

De meest logische start van uw zoektocht is: klikken op de familie Vossen.

 

Slotwoord :

 

Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de medewerking en het enthousiasme, waardoor het samenstellen van deze CD mogelijk is geworden.

Zonder uw hulpvaardigheid en het beschikbaar stellen van alle materiaal, was het nooit zo ver gekomen. Ik hoop dat het enthousiasme zal blijven

bestaan, waardoor we wellicht onbekende zaken nog kunnen aanvullen en completeren, zodat wellicht later een verbeterde versie van deze

familie-kroniek uitgegeven kan worden.

 

Leo Vossen, Sittard, april 2003.