De familie Wijking

 

 

Anna Vossen (de zus van Henri en Jan - - - zie Blad 3 ), trok op jonge leeftijd naar Amsterdam, alwaar ze ging werken als dienstmeisje.

Ze stond in de familie bekend als zeer modebewust en als goede naaister, waardoor ze haar geluk wilde gaan beproeven in het verre

Amsterdam.

 

Ze ontmoette aldaar William Wijking. William studeerde voor arts en was de zoon van een Verloskundige. Ze hebben eerst samen

in Amsterdam op het Spui, nr 16 gewoond, en later in Nijmegen, waar William waarschijnlijk huisarts is geweest.

 

Het vreemde is dat de naam Wijking, noch in Nijmegen; noch in Amsterdam te vinden is. Ook de telefoongidsen geven in heel het

land geen enkele maal een opgave van de naam Wijking, ook niet als een y als spelling wordt voorgesteld.

 

Een alleraardigst detail van de foto’s is het volgende: Henri en Jan hebben zichzelf laten fotograferen in Amsterdam, waarschijnlijk

bij een bezoek aan hun zus. De beide foto’s zijn gemaakt door CFL Vermeulen in Amsterdam.

 

Anna en William hebben 5 kinderen gekregen: 3 meisjes en 2 jongens.

 

Van de kinderen Wijking-Vossen is het volgende bekend:

 

-          de oudste was Anna. Bekend van deze dochter is dat ze omgang kreeg met een Engelsman, genaamd Thomson. Deze vrijage

bracht heftige beroering in de familie, aangezien een huwelijk met een “buitenlander” toendertijd met veel wantrouwen en

weemoed werd bejegend. Vertrekken naar Engeland betekende toendertijd immers een soort eeuwig afscheid.

Er zijn twee foto’s beschikbaar van Thomson, waarvan een met zijn vader.

De overlevering en familieverhalen spreken nog heden ten dage van het roemrijke  geslacht der Thomsons, welke vooral in

verband gebracht moeten worden met de steenrijke fabrikantenfamilie van dezelfde naam in Engeland.

Tevens is bekend dat, van de 2 zonen Thomson, er een sneuvelde als militair in de oorlog 40-45.

 

-          De tweede was Rie (Marie). Deze is, volgens alle verhalen, gehuwd met een telg uit het geslacht “Jurgen”, van de roemruchte

familie die in Nederland bekend werd door de Planta Margarine en in latere jaren door het concern Unilever. Van deze Heer

Jurgen is een foto tevoorschijn gekomen, doch het bewijs van de juiste naam ontbreekt.

Zoals uit andere foto’s blijkt, heeft deze Rie in elk geval kinderen gekregen, dus de naam Jurgen zal wel, tot op heden, in

          stand zijn gebleven.

 

-          De derde dochter was Wilhelmin. Zij heeft blijkbaar een artistenleven geleid, want ze huwde met de kunstschilder Theo

          Lohmann, met wie ze lange tijd, in een huifkar, door Frankrijk is getrokken. Theo Lohmann moet enige naam en faam hebben

          verworven, want een deel van zijn kunstwerken hangt in het Kabinetmuseum in Delft.

      Bekend in de familie is in elk geval het volgende: de schilder weigerde zijn schilderijen te verkopen, doch Wilhelmin had

      geld nodig voor haar huishouden en verkocht, zonder medeweten van haar man, zijn schilderijen aan familieleden.

      Vandaar het feit dat nog steeds schilderijen van Theo Lohmann in het bezit van familieleden zijn.

 

-          Verder waren er nog 2 zoons, waarvan er een vermoedelijk Cor heettte, naar een aantekening van Henri Vossen in zijn eigen

familiekroniek. Een van deze zonen schijnt gesneuveld te zijn, als militair, in de oorlog 40-45.

Verder is van deze jongens niets bekend, doch het bestaan van de overgebleven zoon maakt het des te raadselachtiger dat

de naam Wijking nergens meer te vinden is.

 

Beschikbare foto’s :

 

-          Anna Vossen

-          William Wijking

-          Anna Wijking

-          Rie Wijking

-          Wilhelmin Wijking

-          De zonen Wijking

-          Huize Wijking in Nijmegen